PROJECTE DUNA

 

El projecte DUNA està adreçat als infants de segon cicle d’educació infantil i treballa uns valors que haurien de ser a la base d’una convivència veritablement humana i que són coherents  amb el nostre projecte educatiu.
Aquest material es presenta a P3 i passa de curs a curs fins a P5. Consta d’una capsa amb contes, murals,  espelmes,  encens i l’eruga Duna, la mascota, que creixeran junts i així compartiran experiències; a vegades hauran de resoldre situacions complicades on s’hi barregen emocions i sentiments.
Cada experiència viscuda i cada valor après farà madurar el nen i li donarà recursos per ser feliç.

 

 

ESCOLA SAGRATS CORS TORELLÓ - c/ Puig d'Assalit, 32 - Tel. 93 859 04 90