L'escola Sagrats Cors de Torelló va celebrar el cinquantè aniversari durant el curs escolar 2007-2008


ESCOLA SAGRATS CORS TORELLÓ - c/ Puig d'Assalit, 32 - Tel. 93 859 04 90