HISTÒRIA
ESCOLA SAGRATS CORS TORELLÓ


La història de les germanes dels Sagrats Cors a Torelló comença el 24 d´octubre de 1939 quan les monges carmelites de Vic renuncien a portar l´escola que hi havia i el bisbe de la diòcesi de Vic Mn Perelló, originari de Mallorca , fa venir la congregació dels Sagrats Cors , amb monges provinents de ses illes

En arribar a Torelló, les germanes es van instal.lar al mateix local del carrer del pont , on havien exercit les monges carmelites( en l´edifici on actualment hi ha ubicada la Caixa de Pensions), i allí començaren a impartir les primeres classes.

ESCOLA SAGRATS CORS TORELLÓ - c/ Puig d'Assalit, 32 - Tel. 93 859 04 90