SOM UNA ESCOLA VERDA

L'octubre de l'any 2003 la nostra escola va rebre el distintiu "escola verda", un distintiu que s'atorga a totes les escoles de Catalunya que es preocupen pel Medi Ambient.

Creiem en la importància de preservar el Medi Ambient per assegurar un futur sostenible a tota la humanitat. Per això treballem a l'aula i a l'escola en general temes com l'estalvi de recursos naturals, d'aigua, de paper i d'energia; la recollida selectiva i el reciclatge; l'estudi del medi natural; el Riu; l'hort, etc.

ESCOLA SAGRATS CORS TORELLÓ - c/ Puig d'Assalit, 32 - Tel. 93 859 04 90