ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES

Curs 2016-2017

L'AMPA de l'escola Sagrats Cors de Torelló, està formada per:

President: Núria Bassas i Tuneu
Sots-President: Raül Díaz i Guix
Tresorer: Judit Bausells i Mas
Secretària: Susagna Crosas i Escudero
Vocals: Toni Colomo i Cruz
Sandra Vivet i Camps
Sandra Expósito i Carrera
Montse Renom i Arisa
Yolanda Cunill i Expósito
Marta Raulet i Jordana
 


Podeu enviar qualsevol proposta, consulta o sugeriment a l'adreça de correu electrònic següent:

ampa.sagratscors@gmail.com

 

ESCOLA SAGRATS CORS TORELLÓ - c/ Puig d'Assalit, 32 - Tel. 93 859 04 90