EQUIP DE DIRECCIÓ

Titular: Milagros Robert i López
Directora Pedagògica: Montserrat Bru i Teixidó
Sotsdirector: Raimon Maideu i Mir
Cap d'Estudis de Secundària: Raquel Hinojo i Peix
Cap d'Estudis Infantil i Primària: Enric Rota i Mundó
Coordinació Educació Infantil i Llar d'infants: Fina Capdevila i Mas
 
 

 

 

ESCOLA SAGRATS CORS TORELLÓ - c/ Puig d'Assalit, 32 - Tel. 93 859 04 90